هدف گذاری هوشمند و مهم ترین روش های هدف گذاری در سال جدید

در فرایند این لایو برای این سوالات می توانید جواب پیدا کنید : روش های هدف گذاری هوشمند چیست؟ چه روش هایی مهم است؟ چگونه سال جدید را هدف گذاری کنیم؟ کتاب من مؤثر هدفش اینه که خودتون رو به خودتون بشناسونه! تا بر اساس شناخت خودتون بتونید راه و مسیر زندگیتون رو پیدا کنین.…